09921014341

کلاسیک

کلاسیک

سبک معماری کلاسیک

سبک کلاسیک یکی از سبک های دکوراسیون داخلی می باشد که طرفدان بسیاری دارد. این سبک مربوط به دوره ماقبل مدرن می باشد در چنین دوره ای نظام ارزشگذاری و اخلاقی و تمام نهاد ها و ساخت های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مبتنی بر انگاره خدامحورانه ای از عالم و آدم بود و معماری این دوره با نگاه سنتی و بر اساس تفکرات ذهنی و روحانی شکل میگرفت.

Call Now Buttonتماس با ما