09921014341

آرت نو

آرت نو

سبک آرت نو سبکی در اروپا

آرت نو نام سبکی در اروپا بود که که تمام جنبه های هنری طراحی مثل نقاشی و گرافیک و پیکر تراشی و طراحی داخلی و معماری را دربر داشت. عناصر شاخص آن فرم های نباتی،خطوط منحنی و حسی از حرکت بود که در تزئینات تصویری یا انتزاعی بیان می شد. این سبک به جای الهام و تقلید از گذشته، توجه به آینده و ابداعات و تکنولوژی را مد نظر قرار داد ومعماران این سبک از مصالح مدرن مثل آهن و چدن و بتن استفاده می کردند.

Call Now Buttonتماس با ما