09921014341

مدرن

سبک مدرن

سبک معماری مدرن

سبک های متفاوت معماری در دوره های مختلف بر اساس پشتوانه فکری و فلسفی همان دوره شکل میگرفت و آگاهی از این اصول فکری و فلسفه هر سبک می تواند به درک درست ، استفاده مناسب و کاربردی آن کمک نماید اما متاسفانه در ایران استفاده شکلی و….

اگر از این مقاله لذت بردید به اشتراک بگذارید
تماس با ما